Xp
NFL
/

제.한.카 카일 해밀턴

 
4
  1471
Updated at 2022-08-11 19:23:29


https://youtu.be/nYFeqHKYHUA

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=edmond202&logNo=222609739131&proxyReferer=https:%2F%2Fm.search.naver.com%2Fsearch.naver%3Fquery%3D%25EC%25B9%25B4%25EC%259D%25BC%2B%25ED%2595%25B4%25EB%25B0%2580%25ED%2584%25B4%26where%3Dm%26sm%3Dmwg_hty%26qdt%3D1

https://www.onews.tv/news/articleView.html?idxno=125106


https://www.instagram.com/p/BktTNSBB_GS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


4
Comments
1
2022-08-11 16:42:10

꼭 성공적인 커리어를 이어갔으면 좋겠네요. 노틀담이면 엄청난 명문팀 출신 선수네요. 노틀담에 하프코리언 선수 한명 더있지 안나요?

WR
2022-08-11 19:58:07

https://asianplayers.com/2021/09/15/watch-4-star-freshman-korean-quarterback-recruit-tyler-buchner-make-debut-notre-dame-touchdown-pass/

오 이 친구인가 보네요.

1
2022-08-11 16:53:49

오 잘생겼다
오래오래 좋은 모습 보여주길

WR
2022-08-11 19:56:47

https://www.instagram.com/p/CSFztZoA-VE/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

cle
pit
23-09-19
 
524
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건

SERVER HEALTH CHECK: OK