Xp
NBA Polls
/ / / /
Xpert
NBA 역대 2위는 누구인가요?
 
  1711
Updated at 2020-10-18 20:13:09

이번 우승 이후로 2위 투표가 없어서 제가 한 번 해봅니다 

 

1. 르브론 제임스

 

 

MVP 4회

우승 4회, FMVP 4회 

퍼스트팀 13회, 세컨팀 2회, 써드팀 1회  /  디펜시브퍼스트 5회, 세컨팀 1회

올스타 16회

득점왕 1회, 어시스트왕 1회

 

<평균스탯>

Regular  27.1 (50.4%) pts  7.4 trb  7.4 ast  1.6 stl  0.8 blk  3.5 tov

Playoffs  28.8 (49.6%) pts  9.0 trb  7.2 ast  1.7 stl  1.0 blk  3.7 tov

 

<누적스탯>

Regular  34,241 pts(3위)  9,405 trb  9,346 ast(8위)  2,015 stl(13위)  957 blk

Playoffs   7,491 pts(1위)  2,348 trb(6위)  1,871 ast(2위)  445 stl(1위)  250 blk(11위)

 

 

 

2. 카림 압둘자바

 

 

MVP 6회

우승 6회, FMVP 2회 

퍼스트팀 10회, 세컨팀 5회  /  디펜시브퍼스트 5회, 세컨팀 6회

올스타 19회

득점왕 2회, 블락왕 4회, 리바운드왕 1회

 

<평균스탯>

Regular  24.6 (55.9%) pts  11.2 trb  3.6 ast  0.9 stl  2.6 blk  2.7 tov

Playoffs  24.3 (53.3%) pts  10.5 trb  3.2 ast  1.0 stl  2.4 blk  2.6 tov

 

<누적스탯>

Regular  38,387 pts(1위)  17,440 trb(3위)  5,660 ast  1,160 stl  3,189 blk(3위)

Playoffs   5,762 pts(3위)  2,481 trb(5위)  767 ast(29위)  189 stl(34위)  476 blk(2위)

 

 

 

3. 매직 존슨 

 

 

 

MVP 3회

우승 5회, FMVP 3회 

퍼스트팀 9회, 세컨팀 1회

올스타 12회

어시스트왕 4회, 스틸왕 2회

 

<평균스탯>

Regular  19.5 (52.0%) pts  7.2 trb  11.2 ast  1.9 stl  0.4 blk  3.9 tov

Playoffs  19.5 (50.6%) pts  7.7 trb  12.3 ast  1.9 stl  0.3 blk  3.7 tov

 

<누적스탯>

Regular  17,707 pts  6,559 trb  10,141 ast(5위)  1,724 stl(21위)  374 blk

Playoffs   3,701 pts(15위)  1,465 trb(18위)  2,346 ast(1위)  358 stl(4위)  64 blk

 

2
Comments
2020-10-18 20:19:19

이번 우승으로 2위는 확실해진것 같아요 슈퍼팀 우승은 마음에 안들지만 실력은 의심의 여지가 없을듯 합니다

2020-10-19 13:18:45

와 카림 디펜 11번인건가요;

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건