1
NBA Multimedia
Xp
MLB
/ / /
Xpert

오늘의 경기 하이라이트(9월 18일, 11경기)

 
  299
2023-09-19 17:10:02

 https://x.com/MLB/status/1703997425000603799?s=20 

 

 

 

https://youtu.be/tMnm_JNRs_M?si=EsEfOCAh8kg6eCq8 

 

https://youtu.be/43pIFYZHjto?si=n1jbONU_F8ZQupgk

 

https://youtu.be/g2kDvqak-Uw?si=ld054Ez2JYgkPYRc

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqyDlfYkOog

 

 https://youtu.be/eduy1gsPg2I?si=hUGSjodJ2vjfjuVW

 

https://youtu.be/FDMVc7qdoEU?si=oWhV2BMSdL2VZl4K

 

https://youtu.be/H5JcQ8Yhz4M?si=wHRaAec2A8R6lhTb

 

 https://youtu.be/wjg5lSRs9j4?si=afMcOHX7y3EYI-C0

 

https://youtu.be/eXCj1MjpC6E?si=M1zRRUzGVHXe35DH

 

 https://youtu.be/7kxwdQkLrwA?si=Qlz4NqlQUtTz0tKa

 

https://youtu.be/__l5mbRo4Io?si=kDQbF9fvOJlYrC0v

1
Comment
1
2023-09-19 17:12:57

어째 정규시즌 종료가 점점 다가올수록, 흥미를 점점 잃게 되네요
역시 저는 응원팀들 성적에 따라가는거 같습니다..

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건

SERVER HEALTH CHECK: OK