Xp
Fun

빅뱅의 퍼포먼스에 충격받은 후배들

 
5
  5795
Updated at 2022-08-14 17:18:27

TAEYANG - '눈,코,입 (EYES,NOSE,LIPS)' in MAMA 2014

https://www.youtube.com/watch?v=9un35OyWcN0

 

 

GD X TAEYANG - 'GOOD BOY' + 'FANTASTIC BABY' in MAMA 2014

https://www.youtube.com/watch?v=-UZXEFzWXfc&t=8s

 

 

 

 

빅뱅 무대를 보고 충격과 미쳤다고 하는 블락비

https://www.youtube.com/watch?v=mX9KwFh7WTU

 

1
Comment
2022-08-14 19:56:14

옛날이라 저 충격받은 후배들도 이젠 안보이겠다...

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건